สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
     
ประชาสัมพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอดลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงมิติเครือข่ายฯในการจัดการศึกษากับโรงเรียนห้วยยอด
   
 
    นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอดลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงมิติเครือข่ายฯในการจัดการศึกษากับโรงเรียนห้วยยอด
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2565