สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
     
ประชาสัมพันธ์ สภาเทศบาลตำบลห้วยยอด ไฟเขียวผ่านญัตติตามที่นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาพิจารณาทุกญัตติ
   
 
    สภาเทศบาลตำบลห้วยยอด ไฟเขียวผ่านญัตติตามที่นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาพิจารณาทุกญัตติ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2565