สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
     
ประชาสัมพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   
 
    นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2565