สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
     
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลห้วยยอด ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2565 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้คะแนนสูงสุด 93.33%
   
 
    เทศบาลตำบลห้วยยอด ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2565 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้คะแนนสูงสุด 93.33%
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565