สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
     
ประชาสัมพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด กล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2565
   
 
    นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด กล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2565
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565