สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
     
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลห้วยยอด ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ให้ความรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน ชุมชนหน้าวัดห้วยยอด
   
 
    เทศบาลตำบลห้วยยอด ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ให้ความรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน ชุมชนหน้าวัดห้วยยอด
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2565