สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
     
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลฯร่วมกับอสม.ชุมชนหน้าวัดห้วยยอด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง ลงพื้นประชุมร่วมวางแผนรณรงค์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
   
 
    เทศบาลฯร่วมกับอสม.ชุมชนหน้าวัดห้วยยอด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง ลงพื้นประชุมร่วมวางแผนรณรงค์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2565