สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
     
ประชาสัมพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยอด กล่าวนำคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอรัปชั่นฯเนื่องในโอกาสวันเทศบาล
   
 
    ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยอด กล่าวนำคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอรัปชั่นฯเนื่องในโอกาสวันเทศบาล
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2565