สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยอด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัีีดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
 
    ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยอด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัีีดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 เมษายน 2563